Túi sơ cứu y tế tại nơi làm việc loại A,B, C theo thông tư 19/2016/TT-BYT

850.000 1.550.000 

Túi sơ cứu tại nơi làm việc đúng theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Phân chia 3 cấp độ theo số lượng nhân viên

  • 1 túi B = 2 túi A
  • 1 túi C = 2 Túi B