Cọc tiêu giao thông là một trong những sản phẩm đảm bảo an toàn cho mọi người lưu thông trên đường sản phẩm sử dụng nhằm mục đích phân làn giao thông, làm cảnh báo khu vực thi công, khu vực nguy hiểm trên đường.