Áo phản quang bảo hộ hay còn gọi là áo gile phản quang là sản phẩm chuyên mặc ngoài công trường, công trình để mọi người dễ dàng nhận ra đang có người làm việc phía trước nhằm tránh tai nạn