Mặt nạ hàn điện tử cao cấp

450.000 

  • Kích thước bộ lọc: 110 × 90 × 10 mm
  • Diện tích vùng kính nhìn: 92 × 42mm
  • Trạng thái sáng: DIN.4
  • Trạng thái tối: DIN.9-13
  • Thời gian chuyển đổi: 1/15000 giây
  • Thời gian trễ: 0,2-0,8 giây điều chỉnh được