Găng Tay Đa Dụng Safety Jogger All Flex

Độ linh hoạt: 5/5

Chống ma sát: 4/4

Chống cắt: 1/5

Chống xé rách: 3/5

Chống đâm xuyên: 2/4