Chuông báo cháy đầu dò khói bằng pin QA-31

300.000