Nút tai giảm ồn Blue Eagle NP353

Không giống như nút tai dùng một lần, các nút tai Blue Eagle NP353có thể sử dụng lại này có thể được sử dụng cho đến khi chúng bị hỏng, giảm chi phí xuống mức tối thiểu.