Bình chữa cháy bột ABC 2kg – MFZL2 – Hàng chưa kiểm định

160.000 

Chữa được các đám cháy loại A, B, C, với kích thước cùng trọng lượng nhỏ nên được sử dụng nhiều trong máy bay, thuyền hay các phương tiện vận tải khác.

  • Lượng bột: 2kg.
  • Hiệu quả phun:  ≥ 6s.
  • Phạm vi phun: 2.5m.
  • Nhiệt độ hoạt động: -20°C ~ 55°C.
  • Áp suất vận hành: 1.2 Mpa.
  • Thử nghiệm qua nước: 2.5 Mpa