Bình cầu chữa cháy tự động ABC 6kg – XZFTB6

500.000 

Bình có thể chữa cháy tốt cho cả 3 ba môi trường vật cháy là chất rắn, chất lỏng và chất khí.
Chất chữa cháy Bột ABC
Trọng lượng bột bên trong 6kg
Trọng lượng toàn bình 8kg
Chiều cao 228mm
Đường kính 235mm

Hỗ trợ kiểm định giá thêm 100K