Biển Báo Cấm lửa + Cấm Thuốc

50.000 100.000 

  • Gồm 2 bảng: 1 cấm hút thuốc và 1 cấm lửa
  • Tên tiếng anh: no fire, no smoking
  • Chất liệu: Tôn , hoặc mica tùy khách chọn
  • Màu sắc: nền đỏ chữ vàng
  • Kích thước: 40 x 16 cm
  • Nhà cung cấp: Trường An Safety