Que Lấy Mẫu Dịch Tị Hầu – Dùng Test Gộp – Tiết Kiệm Chi Phí

1.500 

  • Chiều dài tăm bông: 153mm /- 1mm
  • Chiều dài tay cầm: 7,1cm
  • Đường kính đầu bông: 2.2mm /- 0.1mm