Kit Test nhanh Covid Không Đau – Surescreen Anh Quốc – Hộp 25 test – Không Phải Chọc Sâu Không Đau

50.000 1.125.000 

  • Độ chính xác: 95-99%
  • Loại test : Lấy dịch hầu ở mũi không cần thọt sâu vào tỵ hầu nên hoàn toàn không đau

Mua 1 hộp 25 kit giá chỉ còn 1.125.000