Khóa Trượt Dây 18-28 MM

Khóa hãm trượt dùng cho dây cứu sinh cỡ lớn 18 – 28 mm được sản xuất tại Việt Nam đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cho người lao động khi làm việc trên cao.