Dây Cứu Sinh 12MM US

Dây cứu sinh phi 12mm – Dây dù cường lực an toàn làm việc trên cao