Bình chữa cháy bột BC 8kg (MFZ8) Dragon Powder – Hàng Việt Nam – Đã có kiểm định

425.000 

  1. Công suất chữa cháy 55B.C
  2. Khoảng cách phun ( mét) > 4.0
  3. Thời gian phun hiệu quả 20°C (S) > 13.0
  4. Trong lượng chất dập lửa (kg) 4.0±2%